Logo Korczew

Wnioski

P O D A T K I

wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 01.072019

wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 01.01.2018

wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiazujące od 01.01.2017

wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujace w 2016 roku

wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiazujące do 2015 roku

 

A K C Y Z A

AKCYZA 2021

WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO  2020

 

 

D O W O D Y   O S O B I S T E

Wniosek o wydanie dowodu osobistego obowiązujacy od 12 stycznia 2020 r.

WZÓR WNIOSKU

ROZPORZĄDZENIE w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

więcej informacji na temat dowodu osobistego znajdą Państwo na stronie gov.pl

 

P R O F I L   Z A U F A N Y

INFORMACJA NA TEMAT PROFILU ZAUFANEGO

 

I N N E

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (dla osób prawnych)

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 -załącznik do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

PROCEDURA

WNIOSEK

INFORMACJE NA TEMAT ORGANIZACJI ZBIÓREK PUBLICZNYCH

 

wnioski- zajęcie pasa drogowego

 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu

 

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 

 

Wniosek o demontaż, transport i utylizację odpadów zawierających azbest – sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH

 

deklAracja uczestnictwa w projekcie  wymiany urządzeń grzewczych

 

wzór deklaracji na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej

wzór wniosku o wydanie odpisów aktów USC

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Korczew
ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108, Korczew, 
tel. (25) 631-20-22 / 23
fax. (+48 25) 631-20-89
korczew_gmina@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.