Logo Korczew

„Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”

Publikacja z konferencji dot. projektu  „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”, która odbyła się we wrześniu 2019 r. w Łucku

 

=======================================================================

Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu

Przekazanie wozów strażackich Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, zakupionych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, było okazją do spotkania się wszystkich partnerów projektu.  W związku z tym w dniu 9 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu oraz Zespołów Zarządzających Projektem. Omówiono postępy w realizacji projektu, szczególnie to, co udało się zrealizować w 2019 r., oraz plany działań na 2020 r. 

 

W dniach 9 - 10 września 2019 roku 6-osobowa delegacja z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, 3-osobowa delegacja z Miasta Siedlce oraz 2-osobowa delegacja z Gminy Korczew wzięła udział w konferencji w Łucku na Ukrainie w ramach realizacji projektu pt. ”Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast” (Efektywna koordynacja działań ratowniczych w subregionie Ostrołęka-Siedlce i obwodzie wołyńskim),  Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014-2020.

Konferencja była elementem realizacji projektu, którego Liderem jest Miasto Siedlce, a partnerami Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, Gmina Korczew oraz Departament Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim.

W konferencji wzięli udział m.in.:
-Wołodymyr Grushovinczuk – Komendant Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych  w obwodzie wołyńskim,
-Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce,
- st. bryg. Andrzej Celiński - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach,
-Sławomir Wasilczuk - Wójt Gminy Korczew,
- Anna Więckiewicz - Naczelnik Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta Siedlce,
- strażacy z komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Łucku,
-strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach,
- pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów z jednostek uczestniczących w projekcie.

Podczas konferencji w dniu 9 września 2019 r. przedstawiono m.in.:

- zakres projektu ze strony ukraińskiej – prelegent Olga Szworak, która jest koordynatorem projektu ze strony ukraińskiej,
- zakres projektu ze strony polskiej – prelegent Andrzej Celiński, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Omówiono także następujące zagadnienia:

  • niebezpieczne zdarzenia naturalne i spowodowane przez człowieka, które najczęściej występują na terenie obwodu wołyńskiego oraz system reagowania na nie;
  • główne siły i środki, które są wykorzystywane do likwidacji katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka na terytorium obwodu wołyńskiego i poza nim;
  • doświadczenia ze współpracy z państwowymi i niepaństwowymi jednostkami straży pożarnej i ratunkowej w celu likwidacji pożarów i sytuacji kryzysowych na terytorium obwodu wołyńskiego i poza nim;
  • doświadczenia w zakresie międzynarodowej współpracy Ukrainy w zakresie likwidacji sytuacji nadzwyczajnych na terytorium innych państw oraz w realizacji projektów pomocy technicznej;
  • przedstawienie najpoważniejszych sytuacji kryzysowych i pożarów, które wystąpiły na terenie obwodu wołyńskiego w ciągu ostatnich 5 lat oraz ich analiza.


10 września 2019 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu oraz Zespołu Zarządzającego Projektu. Podczas spotkań omówiono postępy w realizacji projektu, zagadnienia dot. raportowania i zamówień publicznych, ewentualne zmiany w projekcie.

Partner ukraiński pokazał istniejący obiekt, w którym, zgodnie z projektem, zostanie utworzony  kompleks szkoleniowy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych  w obwodzie wołyńskim. Zaprezentował również pierwsze, zakupione w ramach projektu, wyposażenie tj. 60 sztuk aparatów i sprzętu ochrony dróg oddechowych.

 

 

Spotkanie robocze 5 kwietnia 2019

 

5 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się spotkanie robocze dotyczące 
realizacji projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast”. Przedstawiciele Miasta Siedlce, Gminy Korczew oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach omówili sprawy bieżące związane z projektem oraz harmonogram zadań na najbliższe miesiące. 

Przedstawiciele Miasta Siedlce spotkali się także z przedstawicielem Departamentu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, aby omówić postępy w realizacji projektu po stronie ukraińskiej.

 

 

 

 

24 stycznia w Urzędzie Miasta Siedlce podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”. Projekt pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.


Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
- Miasto Siedlce (Beneficjent Wiodący, odpowiedzialny za zarządzanie projektem)
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu,
- Gminę Korczew,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Wartość projektu - 1 838 209,00 EUR
Kwota dofinansowania - 1 652 119,09 EUR (89,88% wartości projektu) 

Dofinansowanie dla poszczególnych partnerów projektu:
- Miasto Siedlce 20 259,00 EUR
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - 792 783,79 EUR
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu - 672 491,70 EUR
- Gmina Korczew - 166 584,60 EUR

Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone, m.in. na: zakup nowych samochodów przeciwpożarowych i specjalistyczny sprzęt. Zaplanowano również utworzenie kompleksów szkoleniowych – po obu stronach granicy. W ramach projektu Gmina Korczew zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z zestawem ratownictwa wodnego dla jednostki OSP Szczeglacin.

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu

Już po raz trzeci odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu. Podczas spotkania,  w dniu 18 czerwca 2020 r., członkowie Komitetu omówili bieżącą sytuację w projekcie oraz zaplanowali działania na kolejne miesiące, tak aby dotrzymać terminu zakończenia projektu. W związku z epidemią  posiedzenie miało formę wideokonferencji z partnerem ukraińskim.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Korczew
ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108, Korczew, 
tel. (25) 631-20-22 / 23
fax. (+48 25) 631-20-89
korczew_gmina@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.