Logo Korczew

Rewitalizacja

OGŁOSZENIE

Gmina Korczew przystąpiła do sporządzenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach. 

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Wójt Gminy Korczew zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 15.06.2016 (środa) w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie (sala gimnastyczna) o godzinie 16.00

Spotkanie będzie składać się z dwóch części.

W pierwszej części przedstawiona zostanie prezentacja, w trakcie której omówione zostaną podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji. 

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy 
i oczekiwań społecznych  w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz rozprowadzona zostanie ankieta w tym zakresie. 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

 Wójt /-/ Sławomir Wasilczuk

 

 
==============================================================================
Korczew 17.05.2016 r.
 
Gmina Korczew jest w trakcie opracowywania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”.

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy Korczew. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej. 

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych. 

W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 17.05.2016 r. do 10.06.2016 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Korczew mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, którego celem jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie. 

Ankieta dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy, w  pokoju nr 6  oraz na stronie internetowej www.korczew.pl

  Wójt 

Sławomir Wasilczuk

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Korczew
ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108, Korczew, 
tel. (25) 631-20-22 / 23
fax. (+48 25) 631-20-89
korczew_gmina@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.